Showcases

Background Image

overaSudski tumač, odnosno sudski prevodilac, je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu. Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi itd.).

 Dokumenta koja prevodimo:

Lična dokumenta sa overom sudskog tumača su:


o Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih 
o Diploma
o Svedočanstva
o Radna knjižica
o Zdravstvena knjižica
o Prepis ocena
o Izjava
o Uverenja (o prebivalištu, nekažnjavanju, boravku, prihodima)
o Potvrda ( o zdravstvenom stanju, o boravku, prihodima, o diplomiranju, o redovnom studiranju, završenim godinama itd)
o Punomoćje
o Radna dozvola
o Potvrda o stanju računa u banci
o Istorija bolesti
o Ostali lični dokumenti

Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača:

o Odluke 
o Zapisnici
o Ugovori
o Pravilnici
o Izveštaji
o Apostili
o Zakoni
o Ostala pravna i sudska dokumentacija

Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača:

o Kupoprodajni ugovori
o Tenderska dokumentacija
o Dokumentacija za ponude

 

Pogledajte listu jezika  koje Agencija Mirjana Prevod ima u svojoj ponudi :  Sudski tumači - lista

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Mapa

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.