Štampa
Cene

CeneSvaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti. 

Da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača?
Koliko strana ima tekst koji se prevodi?
U kom je roku potrebno završiti prevod?
U kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi?
Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima.