Showcases

Background Image

Mirjana prevod

Naši stručnjaci prevodioci i pravnici su spremni da pruže efikasan i kompletan paket prevodilačkih i pravnih usluga, među kojima izdvajamo sledeće:

Prevođenje

Prevođenje sa overom sudskog tumača

Priznavanje stranih sudskih presuda

- Pomoć oko ostvarivanja prava na Inostrane penzije.

 Agencija Mirjana prevod takođe vrši :

  • Ostavinske rasprave u zemljama EU; 
  • Pravnu pomoć kod dobijanja socijalnog osiguranja iz zemalja ugovorenica; 
  • Na zahtev klijenata vršimo isplatu iz EU zemalja u Srbiju; 
  • Po potrebi omogućavamo, na zahtev klijenata, transfer novca u svrhu doplate inostranog osiguranja naših klijenata; 
  • Pružamo usluge prevodioca prilikom inostranog veštačenja;
  • Usluge DTP-a (grafičko oblikovanje svih vrsta dokumenata);
  • Prevod i pomoć oko prikupljanja dokumentacija za carinjenje vozila iz zemalja EU;

Dokumenta možete dostaviti lično, putem e-pošte ili faksom. 

Ukoliko niste iz Požarevca, overena dokumenta će vam biti dostavljena poštom ili brzom kurirskom službom. 

 

 

Mirjana prevod

Prevodilačka agencija Mirjana Prevod garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. 

Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata.
Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontroila: 

- Prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda;
- Drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju;
- Zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu;

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Mapa

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.