Štampa
Usluge

Mirjana prevod

Naši stručnjaci prevodioci i pravnici su spremni da pruže efikasan i kompletan paket prevodilačkih i pravnih usluga, među kojima izdvajamo sledeće:

Prevođenje

Prevođenje sa overom sudskog tumača

Priznavanje stranih sudskih presuda

- Pomoć oko ostvarivanja prava na Inostrane penzije.

 Agencija Mirjana prevod takođe vrši :

Dokumenta možete dostaviti lično, putem e-pošte ili faksom. 

Ukoliko niste iz Požarevca, overena dokumenta će vam biti dostavljena poštom ili brzom kurirskom službom. 

 

 

Mirjana prevod

Prevodilačka agencija Mirjana Prevod garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. 

Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata.
Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontroila: 

- Prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda;
- Drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju;
- Zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu;

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.