Showcases

Background Image

PenzijeAgencija Mirjana Prevod pružam osiguranicima sve potrebne usluge u postupku ostvarivanja njihovih prava na inostranu penziju iz svih zemalja EU (po konvenciji), kao i zemalja bivše SFRJ.Takođe pomažemo u spajanju radnog staža iz Srbije i svih zemalja EU. Svakodnevno smo u direktnim kontaktima sa klijentima informišemo i objašnjavamo im sve bitne činjenice od kojih zavisi njihovo ostvarivanje prava na penziju. Pritom im predočavamo uslove za ostvarivanje tih penzija, dajemo pregled potrebnih dokumenata, kao i način pokretanja i vođenja postupka.

Osiguranici da bi ostvarili pravo na neku od penzija (mirovina, renta i sl.) treba da ispunjavaju uslove za tu penziju pre svega u pogledu navršenih godina života i najmanje traženog staža osiguranja, a ponekad i nekih drugih uslova što zavisi od propisa svake konkretne zemlje. Od velike je važnosti da se osiguranici na vreme interesuju o stažu osiguranja koji ostvare u svakoj zemlji u kojoj su radili, da li je on pravilno evidentiran, da čuvaju dokaze o radu i osiguranjima, da se interesuju o uslovima za ostvarivanja prava na penziju i sl.

PenzijeUvek skrećemo pažnju strankama na značaj postojanja zaključenog sporazuma (konvencije) o socijalnom osiguranju između naše zemlje i zemlje u kojima su radili, kao i na pravila vođenja postupaka za ostvarivanje prava na penziju, što podrazumeva da se zahtev za svaki od oblika penzija podnosi kod domaćeg nosioca penzionog osiguranja, bez obzira da li osiguranik ima staža osiguranja u svojoj zemlji ili ne. Nakon podnošenja zahteva za penziju, domaći nosilac penzionog osiguranja podnosi zvaničan zahtev za penziju osiguranika inostranom nosiocu penzionog osiguranja.

Agencija Mirjana Prevod takođe vrši i usluge pravne pomoće kod dobijanja socijalnog osiguranja iz zemalja ugovorenica

Do vaše nemačke, švajcarske, austrijske, francuske penzije ili penzije iz neke druge inostrane zemlje možete u svakom slučaju doći daleko lakše uz pomoć i savete agencije Mirjana Prevod.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Mapa

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.